Licitație electronică intermediară de vânzare de masă lemnoasă pe picior 05.06.2024

Data limită pentru trimiterea documentației de înscriere: 29.05.2024, ora 16.00.

Data preselecției: 30.05.2024, începând cu ora 9.00. La preselecţie nu participă operatorii economici.

Documentația licitației: Anunțul Licitației, Caiet de sarcini, Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, Anexa nr. 6, Anexa nr. 7, Anexa nr. 8, Anexa nr. 9.

Comunicări:

Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:

  • 05.06.2024, ora de start 11.00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT- urilor administrat de ocoalele silvice Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Putna, Pătrăuți continuă cu masa lemnoasă din fondul forestier privat aparținând de Mănăstirea Sf Ilie de pe raza ocolului silvic Broșteni şi din vegetația forestieră din afara fondului forestier – “Fâşia de Frontieră cu Ucraina”- aparținând de I.T.P.F Sighet de pe raza ocolului silvic Falcău.

Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică a Direcției Silvice Suceava, disponibilă la adresa picior.licitatiedssv.ro.

Modalitate de trimiterea documentației de înscriere: prin Email (la adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com).

Condiții obligatorii pentru înscriere:

  • Documentele transmise în vederea înscrierii vor fi în format PDF.
  • Documentele transmise în vederea înscrierii vor fi semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

Date de contact: tel.: 0230.522.564, fax: 0230.521.783, email: office@suceava.rosilva.ro