LICITATIE  PRINCIPALA MASA LEMNOASA PICIOR PRODUCTIA ANULUI 2018

 
ANUNT 07-08.12.2017

CAIET DE SARCINI

LISTA DE PARTIZI – 07-08.12.2017

ANEXA 1  ANEXA2  ANEXA3

ANEXA4  ANEXA5  ANEXA6

ANEXA 7  ANEXA  8  ANEXA 9

PARTIZI SERVITUTE

ERATA
REFERITOR Completare prevederi Art.5.2 al modelului-continutul cadru al
contractului de vanzare masa lemnoasa pe picior

Rezultatul preselectiei

Proces Verbal preselectie

Operatori ec.care au depus documente de inscriere la licitatia den 07-08.12.2017, 
Operatori ec.admisi ,  Operatori ec.admisi cu obsertatii,
Operatori economici respinsi

  Home Page