Home
Cine suntem
Organizare
Istorie
Educatie
Impaduriri
Fond forestier
Productie
Vanatoare si pescuit
Licitatii
Aplicatii arhive
Natura la noi


Directia Silvica Suceava 

Cine suntem
                   
Directia Silvica Suceava este subordonata
Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA

Harta RNP-ROMSILVA


Harta DS RNP


Harta Directiei Silvice Suceava

SUBUNITATILE

      Despre padurile din Suceava si in general despre silvicultura de aici s-au scris lucrari valoroase inca cu aproape  un secol in urma.       Importante sunt insa si vechile amenajamente si evidente de pe  la  anul 1879 incoace, care exista, si care vorbesc cel mai bine despre  structura  si starea acestor paduri, de modul cum au fost   gospodarite si  cum  au  evoluat in timp gindirea si conceptia silvicultorilor de aici.
           In aceasta zona   se afla grinarul padurilor de molid din tara noastra, cele  mai   frumoase  si productive arborete, nu numai de aici ci si din   Europa,  cunoscute   si  de   mult  apreciate    pentru calitatile deosebite ale lemnului. In mijlocul padurilor din Suceava, la Putna, Sucevita, Voronet, etc., se gasesc vestigii vechi istorice ale poporului roman, al carui trecut indepartat este strins legat de istoria padurilor sale.

               Cunoasterea trecutului
           
Cunoasterea  trecutului  acestor  paduri  si a  metodelor   de gospodarire folosite  prezinta  interes  nu  numai pentru generatia actuala  de  silvicultori,  dar si  pentru  cele care  urmeaza, intrucat aceasta  stiinta  si  arta totala, care este silvicultura, nu s-a nascut numai acum,  sau  o  data  cu  noi.
        Succesele  obtinute  si   activitatea  remarcabila  depusa  de silvicultorii de  aici, care  s-au  straduit sa intinereasca padurile si sa  inverzeasca   muntii  nostri ,   este    plina   de   invataminte   si constitue puncte de referinta.
          Direcția   Silvică   Suceava ,  unitate  a  Regiei  Naționale  a Pădurilor, desfășoară o activitate complexă, iar gama produselor și serviciile oferite este diversă și atractivă.
         Ea acționează pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier,valorificarea superioară a lemnului și a celorlalte produse   ale  pădurii ,  gospodărirea  rațională   a    fondurilor  de vânătoare și pescuit și anume .
            -apără intregritatea fondului forestie de stat și – pe bază de contract – pădurile altor deținători,
           -administrează  fondul  forestier  în   scopul    conservării   și dezvoltării  biodiversității   ecosistemelor  forestiere   și   mediului ambiant;
            -administrează  rezervațiile  naturale  și științifice din fondul forestier;               
           -asigură  continuitatea   producției  de  masă lemnoasă prin recolte anuale corelate cu posibilitatea pădurii;
     -executa lucrari de regenerare si intretinerea arboretelor tinere;
            -produce o gama larga de puieti forestieri si ornamentalisi pomi de iarna
;
                 -efectuează gospodărirea fondurilor de vânătoare și pescu- it in  apele  de  munte   și  produce,   încondiții ecologice, păstrăv de consum,
       -organizează la cerere partide vânătoare și programe turistice complexe;
        -recoltează, prelucreazăși valorificăpe piața internă șiexternă fructe  și  ciuperci  de  pădure (afine,   zmeură, hribi, gălbiori, etc), ecologic“curate” și având o valoare nutritivă rifdicată;
       -oferă sortimentele dematerial lemnos de rășinoase și foiase având diverse utilizări industriale(cherestea,construcții, rezonanță și claviatură, furnire, celuloză);
       -produce  diverse sortimente  de   lemn  prelucrat (cherestele, lăzi, mic mobilier, etc.);
        -produce împletituri din nuiele de răchită și cărbune din lemn;
        -efectuează lucrăricomplexe de reconstrucție ecologică și de ameliorare a terenurilor degradate;
         -întreține șidezvoltă rețeaua de drumuri forestiere;

         -acordă   asistență   tehnică,   material    săditor  (  puieți  )  și servicii  de   specialitate  pentrufondul  forestier  privat sau al altor deținători;
       -desfășoară activități de educație ecologică și de cunoaștere a importanței pădurii pentru societate.

Top of page

        

         


Directia Silvica Suceava
B-dul 1 Mai; Nr.6; Cod 5800
Localitatea Suceava Romania
Telefon: secretariat 0230 522564
centrala 0230 217685
Fax: 40 30 521783
Email:office@suceava.rosilva.ro