Home
Cine suntem
Organizare
Istorie
Educatie
Impaduriri
Fond forestier
Productie
Vanatoare si pescuit
Licitatii
Aplicatii arhive
Natura la noi


  Directia Silvica Suceava 

Certificarea managementului forestier

                                       
  
      CERTIFICAT OBTINUT

REZUMATUL PLANURILOR DE MANAGEMENT FORESTIER

       Ariile protejate din Romania in secvente picturale

 

Directia Silvica

Suceava

Nr. crt. OS Ocol Silvic (unitate de management) TOTAL supraf. F.F. de stat Cod Certificat
(ha)
1 OS ADÂNCATA 4,955 SA-FM/COC-004023
2 OS BREAZA 6,738 SA-FM/COC-004023
3 OS BRODINA 11,233 SA-FM/COC-004023
4 OS BROȘTENI 20,931 SA-FM/COC-004023
5 OS CĂRLIBABA 7,932 SA-FM/COC-004023
6 OS CRUCEA 26,421 SA-FM/COC-004023
7 OS DOLHASCA 7,153 SA-FM/COC-004023
8 OS DORNA CANDRENILOR 8,732 SA-FM/COC-004023
9 OS FALCĂU 10,396 SA-FM/COC-004023
10 OS FĂLTICENI 4,391 SA-FM/COC-004023
11 OS FRASIN 10,162 SA-FM/COC-004023
12 OS GURA HUMORULUI 11,398 SA-FM/COC-004023
13 OS IACOBENI 9,575 SA-FM/COC-004023
14 OS MARGINEA 14,714 SA-FM/COC-004023
15 OS MĂLINI 18,350 SA-FM/COC-004023
16 OS MOLDOVIȚA 13,484 SA-FM/COC-004023
17 OS PĂTRĂUȚI 6,121 SA-FM/COC-004023
18 OS POJORÂTA 13,306 SA-FM/COC-004023
19 OS PUTNA 9,624 SA-FM/COC-004023
20 OS RÂSCA 13,519 SA-FM/COC-004023
21 OS SOLCA 6,743 SA-FM/COC-004023
22 OS STUPICANI 17,185 SA-FM/COC-004023
23 OS VAMA 14,530 SA-FM/COC-004023
24 OS VATRA DORNEI 4,897 SA-FM/COC-004023
Total     272,490  

 

 


  1. Rezumatul planurilor de management forestier pentru fondul forestier din cadrul Direcției Silvice Suceava certificată conform standardului FSCź


Fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de Direcția Silvică Suceava, a urmat etapele procesului de certificare conform standardului FSCâ, fiind inclus din nou, în luna mai 2018, în certificatul FSCâ, cu licența numărul FSC-C109255 și codul certificatului: SA – FM/COC – 004023, issue number 2.0, valabil de la 01 mai 2018 până pe data de 30 aprilie 2023. Numărul total al ocoalelor silvice certificate este de 24.


Suprafața totala a fondului forestier certificat, actualizată la data de 01.01.2018, este de 273.398 ha, din care 264.905 ha sunt acoperite de păduri, 1.712 ha sunt terenuri din clasa de regenerare, iar 6.781 ha sunt alte terenuri (terenuri pentru hrana vânatului, terenuri neproductive, terenuri pentru nevoi de administrare forestieră, de producție silvică și alte categorii). Fondul lemnos total pe picior pentru suprafața în cauză este de 112,4 milioane mc, iar indicele de creștere curentă este de 8,3 mc/an/ha. Posibilitatea anuală, actualizată la 01.01.2018, calculată pentru pădurile respective este de 1,600 mil. m.c. Lungimea totală a drumurilor forestiere este de 2.309 km.


Suprafața anuală care se regenerează este de 1.600 ha din care împăduriri integrale pe suprafața de 950 ha si regenerări naturale pe suprafața de 650 ha.
Suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire, prevăzute de amenajamentele silvice ca medie anuala, sunt: degajări 1.000 ha, curățiri 1.000, rărituri 8.000 ha.

 

Activitățile ilegale (tăieri ilegale,braconaj, încălcări de fond forestier, pășunat ilegal, transportul masei lemnoase fără documente valabile etc.) sunt atent monitorizate la nivelul fiecărei ocol silvic din cadrul Direcției Silvice Suceava. An de an, tendința tăierilor ilegale este de scădere, eforturile de diminuare a acestor activități ilegale fiind tot mai accentuate în ultima perioadă.

 

Valorificarea produselor nelemnoase este o altă preocupare a direcției silvice, în fiecare an obținându-se venituri importante din aceste surse. Cele mai importante dintre aceste surse se referă la: fructe de pădure, ciuperci, acțiuni de vânătoare, carne de vânat, păstrăvării, puieți ornamentali sau forestieri, pomi de Crăciun, silvoturism, servicii de pază, etc.


Direcția Silvică Suceava deține în custodie o suprafață de 87.694 ha zone protejate legiferate prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările ulterioare, Legea nr.5/2000, H.G. nr.2151/2004 și H.G. nr.1143/2007. Din suprafața ariilor protejate atribuită în custodia Direcției Silvice Suceava, 34.300 ha arii protejate au planurile de management aprobate.

 

De asemenea, în cadrul suprafețelor certificate au fost desemnate zonele în care intervențiile silviculturale (exploatarea masei lemnoase) nu au scop comercial, denumite generic ,,suprafețele 5%" (cca. 14,1 mii ha), precum și suprafețele destinate conservării biodiversității, denumite generic ,,suprafețe 10%" (cca.29,6 mii ha).

 

În baza evaluărilor anuale, pentru anul 2018 a fost stabilită o suprafață de 18.467 ha, ca având valori conservative ridicate. Principalele categorii de PVRC (păduri cu valoare ridicată de conservare) sunt următoarele:

  • PVRC 1.1. - Suprafețe forestiere din arii protejate 5.824,1 ha;
  • PVRC 1.2 - Suprafețe forestiere care adăpostesc specii rare, amenințate, periclitate sau endemice 41,7 ha;
  • PVRC 1.3 - Suprafețe forestiere cu utilizare sezonală critică 4.203,7 ha (bârloage de urs, locuri de rotit la cocosul de munte, refugii lup, etc);
  • PVRC 3 - Suprafețe forestiere cu ecosisteme rare, amenințate sau periclitate 1.255,9 ha;
  • PVRC 4.1 - Păduri de importanta deosebită pentru sursele de apa 2.173,4 ha;
  • PVRC 4.2 - Păduri critice pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune 3.668,4 ha;
  • PVRC 4.3 - Zone forestiere cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului 337,3 ha;
  • PVRC 6 - Suprafețe forestiere cu valoare esențială pentru păstrarea identitatii culturale a unei comunități sau a unei zone 962,5 ha.

Prin măsurile de management se urmărește menținerea sau îmbunătățirea atributelor de conservare avute în vedere la momentul stabilirii acestor PVRC-uri, respectiv adoptarea unor măsuri în conformitate cu cerințele ecologice ale speciilor sau habitatelor protejate, asigurarea liniștii în perioadele critice, asigurarea continuității vegetației forestiere, interzicerea sau limitarea intervențiilor. Măsurile de management pentru fiecare tip de PVRC identificat, au fost incluse în Anexa 17 a Manualului de proceduri pentru management forestier, implementate la nivelul ocoalelor silvice.

Monitorizarea acestor păduri cu valoare ridicată de conservare se face de către personalul silvic, cel puțin o dată pe an, utilizând indicatori de monitorizare pentru fiecare tip de PVRC in parte (Anexa 17 a Manualului de proceduri pentru management forestier), în perioadele cele mai relevante, pentru a surprinde menținerea atributelor de conservare pentru care au fost identificate. În mod suplimentar, cu ocazia oricăror deplasări în teren (lucrări de punere în valoare, predarea parchetelor, controlul sau reprimirea acestora, controale de fond, etc) se desfășoară și o monitorizare a valorilor ridicate de conservare existente în suprafețele respective.   

 

 

  Top of page

Directia Silvica Suceava
B-dul 1 Mai; Nr.6; Cod 5800
Localitatea Suceava Romania
Telefon: 40 30 225298
Fax: 40 30 521783
Email:office@suceava.rosilva.ro