Home
Cine suntem
Organizare
Istorie
Educatie
Impaduriri
Fond forestier
Productie
Vanatoare si pescuit
Licitatii
Aplicatii arhive
Natura la noi


  Directia Silvica Suceava 

Certificarea managementului forestier

                                       
  
      CERTIFICAT OBTINUT

REZUMATUL PLANURILOR DE MANAGEMENT FORESTIER

       Ariile protejate din Romania in secvente picturale

 

OCOALE SILVICE CERTIFICATE DIN CADRUL DIRECTIEI SILVICE SUCEAVA

Directia Silvica Nr. crt. OS Ocol Silvic (unitate de management) TOTAL supraf. F.F. de stat TOTAL supraf. certificata (ha) Cod Certificat
(ha)
Suceava 165 O.S.ADANCATA 4,956 4,817 SA-FM/COC-004023
166 O.S.BREAZA 6,776 6,173 SA-FM/COC-004023
167 O.S.BRODINA 11,251 11,124 SA-FM/COC-004023
168 O.S.BROSTENI 21,010 20,865 SA-FM/COC-004023
169 O.S.CIRLIBABA 7,944 7,791 SA-FM/COC-004023
170 O.S.CRUCEA 26,421 26,176 SA-FM/COC-004023
171 O.S.DOLHASCA 7,154 7,022 SA-FM/COC-004023
172 O.S.DORNA CANDRENI 8,784 8,605 SA-FM/COC-004023
173 O.S.FALCAU 10,399 10,296 SA-FM/COC-004023
174 O.S.FALTICENI 5,055 5,019 SA-FM/COC-004023
175 O.S.FRASIN 10,172 9,926 SA-FM/COC-004023
176 O.S.GURA HUMOR 11,398 11,222 SA-FM/COC-004023
177 O.S.IACOBENI 9,622 9,491 SA-FM/COC-004023
178 O.S.MALINI 18,350 18,231 SA-FM/COC-004023
179 O.S.MARGINEA 14,714 14,584 SA-FM/COC-004023
180 O.S.MOLDOVITA 13,487 13,350 SA-FM/COC-004023
181 O.S.PATRAUTI 6,121 6,061 SA-FM/COC-004023
182 O.S.POJORATA 13,322 12,962 SA-FM/COC-004023
183 O.S.PUTNA 9,624 9,566 SA-FM/COC-004023
184 O.S.RASCA 13,521 13,420 SA-FM/COC-004023
185 O.S.SOLCA 6,743 6,618 SA-FM/COC-004023
186 O.S.STULPICANI 17,200 16,963 SA-FM/COC-004023
187 O.S.VAMA 14,530 14,178 SA-FM/COC-004023
188 O.S.VATRA DORNEI 3,858 2,959 SA-FM/COC-004023
Total     272,412 267,419  

 


Rezumatul planurilor de management forestier pentru fondul forestier din cadrul Directiei Silvice Suceava certificata conform standardului FSCź

 

Fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de Directa Silvica Suceava, a urmat etapele procesului de certificare conform standardului FSCâ, fiind inclus din nou in luna mai 2016, in certificatul FSCâ, cu licența numărul FSC-C109255 și codul certificatului: SA – FM/COC – 004023, valabil până pe data de 30 aprilie 2018. Numarul total al ocoalelor silvice certificate este de 24.

Suprafata totala a fondului forestier certificat, actualizata la data de 01.01.2017, este de 267.419 ha, din care 264.079 ha sunt acoperite de paduri, 1.507 ha sunt terenuri din clasa de regenerare, iar 1.833 ha sunt alte terenuri (terenuri pentru hrana vanatului, terenuri neproductive). Fondul lemnos total pe picior pentru suprafata in cauza este de 112,356 milioane mc, iar indicele de crestere curenta este de 8,3 mc/an/ha. Posibilitatea anuala, actualizata la 01.01.2017, calculata pentru padurile respective este de 1,600 mil. m.c. Lungimea totala a drumurilor forestiere este de 2.328 km.


Suprafata anuala care se regenereaza este de 1.840 ha din care impaduriri pe suprafata de 1.050 ha si regenerari naturale pe suprafata de 790 ha.


Suprafetele de parcurs cu lucrari de ingrijire, prevazute de amenajamentele silvice ca medie anuala, sunt: degajari 1.000 ha, curatiri 1.000, rarituri 8.000 ha.


Direcția Silvică Suceava administrează o suprafață de 87.694 ha zone protejate legiferate prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările ulterioare, Legea nr.5/2000, H.G. nr.2151/2004 și H.G. nr.1143/2007.

 

De asemenea, in cadrul acestor suprafetelor certificate au fost desemnate zonele in care interventiile silviculturale (exploatarea masei lemnoase) nu au scop comercial, denumite generic ,,suprafetele 5%” (cca. 14,1 mii ha), precum si suprafetele destinate conservarii biodiversitatii, denumite generic ,,suprafete 10%” (cca.29,7 mii ha).

In baza evaluarilor anuale, pentru anul 2017 a fost stabilita o suprafata de 18.503,7 ha, ca avand valori conservative ridicate. Principalele categorii de PVRC (paduri cu valoare ridicata de conservare) sunt urmatoarele:

  • PVRC 1.1. - Suprafete forestiere din arii protejate 5.832,2 ha;
  • PVRC 1.2 - Suprafete forestiere care adapostesc specii rare, amenintate, periclitate sau endemice 41,7 ha;
  • PVRC 1.3 - Suprafete forestiere cu utilizare sezonala critica 4.231,6 ha (barloage de urs, locuri de rotit la cocosul de munte, refugii lup, etc);
  • PVRC 3 - Suprafete forestiere cu ecosisteme rare, amenintate sau periclitate 1.256,7 ha;
  • PVRC 4.1 - Paduri de importanta deosebita pentru sursele de apa 2.173,4 ha;
  • PVRC 4.2 - Paduri critice pentru prevenirea si combaterea procesului de eroziune 3.668,4 ha;
  • PVRC 4.3 - Zone forestiere cu impact critic asupra terenurilor agricole si calitatii aerului 337,3 ha;
  • PVRC 6 - Suprafete forestiere cu valoare esentiala pentru pastrarea identitatii culturale a unei comunitati sau a unei zone 962,5 ha.


Prin masurile de management se urmareste mentinerea sau imbunatatirea atributelor de conservare avute in vedere la momentul stabilirii acestor PVRC-uri, respectiv adoptarea unor masuri in conformitate cu cerintele ecologice ale speciilor sau habitatelor protejate, asigurarea linistii in perioadele critice, asigurarea continuitatii vegetatiei forestiere, interzicerea sau limitarea interventiilor. Masurile de management pentru fiecare tip de PVRC identificat, au fost incluse in Anexa 17 a Manualului de proceduri pentru management forestier, implementate la nivelul ocoalelor silvice.

Monitorizarea acestor paduri cu valoare ridicata de conservare se face de catre personalul silvic, cel putin o data pe an, utilizand indicatori de monitorizare pentru fiecare tip de PVRC in parte (Anexa 17 a Manualului de proceduri pentru management forestier), in perioadele cele mai relevante, pentru a surprinde mentinerea atributelor de conservare pentru care au fost identificate. In mod suplimentar, cu ocazia oricaror deplasari in teren (lucrari de punere in valoare, predarea parchetelor, controlul sau reprimirea acestora, controale de fond etc) se desfasoara si o monitorizare a valorilor ridicate de conservare existente in suprafetele respective.  

 

  Top of page

Directia Silvica Suceava
B-dul 1 Mai; Nr.6; Cod 5800
Localitatea Suceava Romania
Telefon: 40 30 225298
Fax: 40 30 521783
Email:office@suceava.rosilva.ro