Mesaje
Cine suntem
Organizare
Istorie
Educatie
Impaduriri
Fond forestier
Productie
Vanatoare si pescuit
Licitatii
Aplicatii arhive
Natura la noi

Directia Silvica Suceava

Directia Silvica Suceava

        „Guvernare transparenta, deschisa ?i participativa – standardizare, armonizare, dialog îmbunata?it”- cod SIPOCA 35

Informatii publice


LICITATII MASA LEMNOASA 2019: 

a. LICITATII ML PE PICIOR 

    b. LICITATII ML DRUM AUTO  

 c. LICITATII  ML DIN CONFISCARI  

FOND FORESTIER PROPRIETATE U.A.T. 
HOTARARI CONSILIU LOCAL

DECIZIE PRET VANZARE DIRECTA MATERIAL LEMNOS

ANUNT CONCURS ANGAJARE PERSONAL 2018 2019 

ANUNT! 15.10.2019 - LICITATIE INCHIRIERI ACTIVE  CAIET DE SARCINI

                     Anunț referitor la procedura de mediu pentru 
      Studiul adițional de modificare a prevederilor amenajamentului 
Ocolului Silvic Adâncata, U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului

ANUNT DISPONIBIL LEM FOC PENTRU POPULATIE la data de 19.IX.2019: 
DECIZIA DE PRET - LOCO DEPOZIT
 
 DECIZIA DE PRET - FASONAT DRUM AUTO

 POLITICA RNP-ROMSILVA  PRIVIND ASIGURAREA
 SECURITATII PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


REZERVATII NATURALE:
 Masuri de conservare si  Regulamentul de organizare si functionare
 a
rezervațiilor naturale de pe raza Directiei Silvice Suceava

Formulare

   Româna/Engleza  


Directia Silvica Suceava
B-dul 1 Mai; Nr.6; Cod 5800
Localitatea Suceava Romania
Telefon secretariat 0230 522564;
centrala 0230 217685
Fax: 0230 521783
Email:office@suceava.rosilva.ro