Mesaje

Directia Silvica Suceava

Directia Silvica Suceava

LICITATII MASA LEMNOASA: 
a.PE PICIOR
    b.DRUM AUTO  c.PRESTARI SERV.EXPLOATARE 
Informatii publice


A.ANUNT! LICITATIE RECOLTARE FAN 18.III.2015 
 B.CAIET DE SARCINI     C.CONTRACT    D.FISA DE DATE     E.FORMULARE

 

ANUNT! 17.03.2015 Contract de prestări servicii în silvicultură pentru lucrările de punere în valoare a masei lemnoase  
A.Fisa de dateB.Caiet de sarcini;  C.Formulare

REZERVATII NATURALE:
 Masuri de conservare si  Regulamentul de organizare si functionare
 a
rezervațiilor naturale de pe raza Directiei Silvice Suceava

Formulare

   Româna/Engleza  


Directia Silvica Suceava
B-dul 1 Mai; Nr.6; Cod 5800
Localitatea Suceava Romania
Telefon secretariat 0230 522564;
centrala 0230 217685
Fax: 0230 521783
Email:office@suceava.rosilva.ro